Vanliga kommandon, allmänt för alla ages

Go down

Vanliga kommandon, allmänt för alla ages

Post  MagicSanguina on Fri 22 Feb 2013 - 0:23

Det här är de kommandon som du kan sända till botarna i alla ages.

Från en annan age än botens :
För att länka dig till den age som boten befinner sig i : meet (eller link)
För att möta en bot som befinner sig i samma age som du : onbot (eller w)

Från en annan eller i samma age som boten :
För att få reda på var en bot befinner sig och eventuellt namnen på de avatarer som är i samma age som den, sänd : Hi, Hello eller Shorah.
För att få hjälplistor över vanliga kommandon och specialkommandon för den age som boten är i : help
För att få hjälplistan om klädsel : helpdress
För att få listan om senast uppdaterade hjälplistor : verhelp

För att länka till en av följande ages (beroende på vilken age du är i) :
Till den offentliga staden : to city
Till Kirel : to kirel
Till the watcher's pub : to pub
Till Phil's relto : to phil
Till the GoG hood : to gog
Till offentliga K'veer : to kveer

Till Magic City : to MBCity
Till Magic EderTsogal : to MBTsogal
Till Magic EderDelin : to MBDelin
Till Magic Ercana : to MBErcana
Till Magic Relto : to MBRelto
Till Magic Winter Teledahn : to MBTeledahn
Till Magic Baron Office : to MBOffice
Till Magic Kadish : to MBKadish
Till Magic Kveer : to MBKveer
Till Magic Hood : to MBHood
Till Magic Rudenna : to MBCave
Till Magic Gahreesen : to MBGahreesen
Till Magic Gira : to MBGira
Till Magic Kemo : to MBKemo
Till Magic Bot's Relto : to MagicRelto (bara för medlemmar i Magic Bot's grannskap)

För att få ett "marker"spel som en spelare har sänt till boten : sendme [#id] där [#id] är numret på det önskade spelet.
För att få listan över alla spel som boten har lagrat i minnet,
sänd bara : sendme

I samma age som boten :

För att få eldflugor : bugs on
För att bli av med dem : bugs off

För att få en fotboll (upprepa om du inte ser den) : soccer

För att tända din KI : kion
För att släcka din KI : kioff
För att få en grön aura : aura on
För att ta bort auran : auraoff

För att få en disco effekt : disco [x] [färg] där [x] är rytmen (0 = stopp) och [färg] är den dominerande färgen:
red (röd), green (grön), blue (blå) eller random (slumpmässig) (standard om ingen färg är angiven)


För att placera en av dessa karaktärer där du är : [namn] on
där [namn] är : bahro,zandi,blake,yeesha,cate,sutherland,engberg,kodama,randmiller,victor
(exempel: cate on)
För att ta bort den : [namn] off
För att animera den : [namn] handling (exempel: zandi leanright)

Handlingar :
agree,amazed,ask,beckonbig,bow,
callme,cheer,clap,cower,crazy,cringe,crossarms,cry,
dance,doh,flinch,groan,kneel,laugh,leanleft,leanright,lookaround,
okay,overhere,peer,point,run,runningjump,
salute,scratchhead,shakefist,shakehead,shoo,shrug,sideswimleft,
sideswimright,sitdown,sitidleground,slouchsad,sneeze,standingjump,
stepleft,stepright,talk,talkhand,tapfoot,taunt,thank,turnleft,turnright,
walk,walkback,walkingjump,wave,winded,yawn.

För att klättra upp på en magisk, osynlig stege : climb [x]
(där [x] är antalet klättringar)
För att klättra ner på en magisk, osynlig stege : down [x]
För att klättra på magiska, osynliga trappor : stairs [x]
För att gå längs en magisk, osynlig bro : walk [x]
För att backa längs en magisk, osynlig bro : back [x]
För att springa längs en magisk, osynlig bro : run [x]
För att ta ett steg till vänster : stepleft [x]
För att ta ett steg till höger : stepright [x]
För att sväva : float [x] (där [x] är höjdnivån (positiv eller negativ) (*)
För att landa : land
För att vända sig : turn [x][y][z] (där [x][y][z] = 0 till +/-180).
[x] och [y] kan utelämnas och i det fallet kommer avataren bara att vända sig om. (*)

(*) ibland, när man sänder float eller turn kommandon så kan avataren återvända till dess senaste stabila plats på grund av att programmet inte kan känna av var avataren är när den är tyngdlös. (physics.disable) (för dom som vet vad jag menar).

För att få reda på dina absoluta koordinater : coord
Boten kommer att återge dina absoluta koordinater som x y och z i förhållande till mitten på nuvarande age.
Var uppmärksam på minustecken (-)!
För att teleportera dig till absoluta koordinater : agoto [x] [y] [z] där x y och z är koordinaterna från kommandot coord

För att gå till en position i förhållande till den som du ockuperar : warp [x] [y] [z]

För att hitta en avatar i samma age som du : find [namn] där [namn] är namnet på avataren utan mellanrum i namnet.
Du kan använda de korta namnen.


Kommandon för Attityder :

Var uppmärksam!
Dessa kommandon påverkar både din avatar och den personens avatar som du vill dela den här attityden med.
Under denna animering kommer varken du eller din partner att kunna röra sig eller skriva något.
Därför ska du alltid fråga den andra avataren om han/hon accepterar att bli animerad innan du sänder ett av dessa kommandon.


För namnet på avataren så kan du använda samma genväg som för kommandot find här ovan.

För att luta sig mot en annan avatar: Lean [namn] där [namn] är namnet på den avatar (utan mellanrum) som du vill luta dig mot. Leanleft (vänster) eller leanright (höger)
För att krama en annan avatar (max 3) : Hug [namn]
För att kittla en annan avatar : surprise [namn]
För att kyssa en annan avatar : kiss [namn]
För att omfamna en annan avatar : embrace [namn]
För att göra galna gester med en annan avatar : improwith [namn] eller ipw [namn]
För att dansa synkroniserat med en annan avatar : dancewith [namn] [x] eller dcw [namn] [x] där x är antalet upprepningar (max 3)
För att dansa långsamt med en annan avatar : slowdancewith [namn] [x] eller sldw [namn] [x]Dessa kommandon kan bara användas av medlemmar i Magic Bot's Hood :

För att skicka boten till en Magisk age: Sendbotto [age]
Till exempel: Sendbotto MBCity, skickar boten till Magic City.

Mixologier finns tillgängliga i de ages med en (*) symbol:

MBAhnonay*, MBCave, MBCity*, MBDelin, MBErcana, MBGahreesen, MBGira, MBKemo, MBHood, MBKadish, MBKveer, MBOffice, MBRelto*, MBTeledahn*, MBTsogal, MAGICRelto.
avatar
MagicSanguina
Master
Master

Messages : 94
Date d'inscription : 2013-02-14
Age : 29
Localisation : Magic euphoria

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum